"Fästet på höjden blev Bromsten eller Brumas stein. Stavelsen ingår även i namnet Bromma. Också detta utvisar, att det var fråga om ett skydd undan krig och örlig." Olof Lindberg, ur Spångabygden Nr 5 Augusti 1982.

Bromsten idag - ett levande samhälle

Bromsten förtätas, förändras och utvecklas. Ett samhälle med bibehållen småstadskaraktär med grunden i en blandad bebyggelse där invånare i villor, radhus, bostadsrätter och hyreslägenheter samsas med småföretag och tillsammans bildar ett levande samhälle. Många av de drygt 4000 invånarna är idag både andra och tredje generationens Bromstensbor.

BROMSTEN tillhör Stockholms Kommun och ligger endast 20 minuters restid från Stockholm C. Du tar dig hit med pendeltåg, tunnelbana eller med någon av de busslinjer som går genom Bromsten.

Bromsten var före 1947 ett municipalsamhälle med en utpräglad småföretagaranda, som fortfarande lever kvar.


Bromstens Villaägareförening är ansluten till Villaägarnas Riksförbund


I Bromsten kör vi2015-10-14

Infomöte den 25 oktober 2016

Alla villaägare i Bromsten r välkomna! Läs programmet här. 2016-10-09

Bromstensstaden

En av punkterna på infomötet den 25 oktober. Läs mer här. 2016-10-09

Bromma flygplats

Föreningen bevakar fortsatt utvecklingen av ärendet Bromma Flygplats. Just nu sker inga övergripande förändringar. Läs mer här. 2015-10-14

Grannsamverkan - huvudkontaktombud

Huvudkontaktombud för grannsamverkan i Bromsten är: Pontus Feist tel 08-795 85 24. Kontakta honom för att bli kontaktombud för Grannsamverkan eller delta i Grannstöd. 2015-02-27

Felanmälan

Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera på denna länk eller på 08-651 00 00. Här finns också senaste utgåvan av Felguiden

Blix theme powered by PmWiki