Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 974 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 974 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 456 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php:974) in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 1220 Arenden/Jarnvagen

(:nl:)(:hmenu:) * Välkommen (:newmenu:) * Föreningen ** Styrelsen **Årsmöten *** Årsmöte 2017 *** Årsmöte 2016 *** Årsmöte 2015 *** Årsmöte 2014 *** Årsmöte 2013 *** Årsmöte 2012 *** Årsmöte 2011 *** Årsmöte 2010 ** Info-möten ** Styrelsemöten ** Verksamheten *** 2016 *** 2015 *** 2014 *** 2013 *** 2012 *** 2011 *** 2010 *** 2009 *** 2008 ** Stadgar ** Historia ** I Bromsten ** Om hemsidan (:newmenu:) * Ärenden ** Järnvägen ** Industriområde ** Studentbostäder ** Bredband via Fiber ** Bromma Flygplats ** Gamla (:newmenu:) * Medlemskap ** Bli Medlem ** Förmåner (:newmenu:) * Länkar (:newmenu:) * Grannsamv (:newmenu:) * Kontakt (:menuend:)

20 februari 2014: Senaste nytt om utbyggnaden av Mälarbanan.

Vi har fortsatt följa utbyggnaden till fyra spår mellan Kallhäll och Tomteboda. Bygget av sträckan Källhäll – Barkarby pågår för fullt. Det märks bland annat genom periodvis inställda tåg och ersättningsbussar på sträckan Spånga – Bålsta. Det är meningen att fortsättningen mot Spånga och förbi Bromsten påbörjas 2017, kanske 2016. Stockholms stadsbyggnadskontor har upprättat ett detaljplaneprogram för sträckan Barkarby – Duvbo, daterat juni 2013, 30 sidor. Den visar hur omgivande bebyggelse påverkas. Trafikverket har satt upp ett projektkontor på Stormbyvägen 2 – 4, i Spånga Center.

26 november 2012: Senaste nytt om järnvägen


''På denna länk'' finns senaste nytt beträffande det kommande fyrspåret Kallhäll - Tomteboda. Andra etappen som kommer att gå genom Bromsten påbörjas ''kanske'' 2016.

9 mars 2011: Senaste nytt om järnvägen


Den senast offentliggjorda informationen om fyrspårsutbyggnaden finns att läsa i beslutet om val av korridor. Man har som bekant valt att bygga i ”befintlig korridor”, d v s två nya spår förbi Spånga. Delen utanför Barkarby är både beslutad och finansierad och ska enligt tidplanen vara färdig 2015. För att vinna tid och utnyttja befintliga finansieringsmöjligheter utreds en fortsatt utbyggnad Barkarby – Spånga/Bromsten - Duvbo i väntan på val av lösning för delen genom Sundbyberg. Denna etapp förbi Bromsten skulle då kunna bli byggd under perioden 2015 – 2021. Närmare tidplan finns inte för detta.

Nedan en länk till beslutstexten.

Lästips: Det är 28 täta sidor. Alla är kanske inte intresserade av en mängd text om det som ändå valts bort. Då kan man nöja sig med inledande sidor så långt man önskar och därefter gå till sid 10 – 12. Där beskrivs hur det kommer att bli på ”vår” sträcka. Därefter kan man gå till sid 16 – 17 (del av sidan) och till sist till sid 26 – 28. http://www.trafikverket.se/PageFiles/17984/Beslut%20MB%20Tomteboda%20-%20Barkarby%20100818.pdf

Översiktskarta finns enligt följande länk i ganska liten skala. Obs att de gula linjerna inte föreställer spår. De markerar bara det föreslagna järnvägsområdet. http://www.trafikverket.se/PageFiles/17984/Tomteboda%20-%20Barkarby_%20l%C3%A5g%20uppl%C3%B6sning.pdf
<:vspace> Bilder i större skala för vissa delsträckor finns här: http://www.trafikverket.se/PageFiles/17984/Kap%205.3-5.5_sid%2082-96.pdf

2011-03-10 GF

28 maj 2010: Troligen 4-spår genom Bromsten, men bygget ligger långt fram i tiden


Banverket har i oktober 2008 färdigställt den s k järnvägsutredningen för järnvägen Tomteboda - Kallhäll, som också varit föremål för samråd. Sedan Banverket den 1 april 2010 uppgått i det nya Trafikverket finns tillhörande informationsmaterial och även hela järnvägsutredningen att hämta på nätet enligt följande länk: http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Malarbanan-Tomteboda-Kallhall/Dokument-Malarbanan/

'''Viktigaste fakta, uppdaterat maj 2010:'''
Det är fortfarande inte formellt och politiskt bestämt om det ska bli två nya spår förbi Bromsten - Sundbyberg eller under Järvafältet till Kista/Silverdal. Men man räknar på tjänstemannaplanet med att det blir Bromsten – Sundbyberg. Man försöker få fram ett beslut om denna inriktning inom Trafikverket snarast, eller i varje fall efter sommaren 2010. Frågan om tunnel eller ej i Sundbyberg kan skjutas på framtiden, men den påverkar inte sträckan förbi Bromsten.

För delen Kallhäll – Barkarby pågår planeringen för fullt. Det finns pengar, och byggstart förväntas under 2011. För ”vår” del, från Barkarby och vidare inåt ligger den planerade byggstarten långt fram i tiden, och ännu längre dröjer det innan man når fram till Bromsten. ”I slutet av perioden för den fastställda Nationella planen (2010 - 2021) finns medel för en första del av sträckan Barkarby – Tomteboda”. Det kan gissningsvis betyda byggstart c:a 2019 vid Barkarby.

Om det blir nya spår genom Bromsten kommer järnvägsområdet att vidgas på sydvästra sidan. Banverket välkomnar synpunkter.
/den 28 maj 2010

Brev till Banverket från BVF 2008-12-19
Svar från Banverket (:nl:)

I've been cut off http://drshayegan.ir/clonidine-tablets-ip apresoline clonidine If the IPO goes ahead Bank of America Merrill Lynch will act as global coordinator and as joint-bookrunner with HSBC, industry and financial sources have said

Blix theme powered by PmWiki