Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 974 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 974 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 456 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php:974) in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 1220 Foreningen/Arsmote 2012

(:nl:)(:hmenu:) * Välkommen (:newmenu:) * Föreningen ** Styrelsen **Årsmöten *** Årsmöte 2017 *** Årsmöte 2016 *** Årsmöte 2015 *** Årsmöte 2014 *** Årsmöte 2013 *** Årsmöte 2012 *** Årsmöte 2011 *** Årsmöte 2010 ** Info-möten ** Styrelsemöten ** Verksamheten *** 2016 *** 2015 *** 2014 *** 2013 *** 2012 *** 2011 *** 2010 *** 2009 *** 2008 ** Stadgar ** Historia ** I Bromsten ** Om hemsidan (:newmenu:) * Ärenden ** Järnvägen ** Industriområde ** Studentbostäder ** Bredband via Fiber ** Bromma Flygplats ** Gamla (:newmenu:) * Medlemskap ** Bli Medlem ** Förmåner (:newmenu:) * Länkar (:newmenu:) * Grannsamv (:newmenu:) * Kontakt (:menuend:)

Årsmöte 2012


'''Årsmöte hölls''' Den 19 mars 2012 kl 19.00

'''Program:''' *Ordföranden Bengt Porseby informerar och hälsar välkomna *Vi får besök av Johan Orre, hortonom (trädgårdsexpert) som har mångåriga kunskaper inom trädgård och växter. Johan har medverkat i TVs rapport och Gomorron Sverige. *Sedvanliga årsmötesförhandlingar
<:vspace> *Under mötet serveras kaffe och te.

'''Dagordning för årsmötesförhandlingar'''
1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.\\ 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
6. Verksamhetsberättelse för 2011/2012.
7. Kassarapport och Revisionsberättelse för 2011/2012.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
9. Val av ordförande på två år (nuv. Bengt Porseby)
10. Val av en styrelseledamöter på två år (nuv. Eric Stormhatt, Camilla Hilldén).
11. Val av styrelsesuppleanter på två år. (nuv. Annicka Istemo, Ulla Burdal).
12. Val av 1:e revisor två år (nuv. K-G Borg).
13. Val av revisorssuppleant på två år (nuv. Gösta Burlin)
14. Val av valberedning på ett år (nuv. Gösta Burlin, Sten Sundberg).
15. Fastställande av medlemsavgift för 2012/2013.
16. Beslut angående fortsatt medlemskap i Villaägarnas RF.
17. Förslag till styrelsearvoden.
18. Övriga ärenden som årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar ta upp till behandling.
19. Årsmötets avslutning.
<:vspace> 2014-02-16 /ch(:nl:)

I'd like to cancel a cheque https://unimacmain.com/premier-pharmacy-sherwood-d0c7.pdf premier pharmacy care jobs It was the second high profile location to be hit with anapparent dry ice bomb this year. In May, a similar deviceexploded at Disneyland, forcing the evacuation of a portion ofthe Anaheim, California park.

Blix theme powered by PmWiki