Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 974 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 974 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 456 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php:974) in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 1220 Foreningen/Arsmote 2013

(:nl:)(:hmenu:) * Välkommen (:newmenu:) * Föreningen ** Styrelsen **Årsmöten *** Årsmöte 2017 *** Årsmöte 2016 *** Årsmöte 2015 *** Årsmöte 2014 *** Årsmöte 2013 *** Årsmöte 2012 *** Årsmöte 2011 *** Årsmöte 2010 ** Info-möten ** Styrelsemöten ** Verksamheten *** 2016 *** 2015 *** 2014 *** 2013 *** 2012 *** 2011 *** 2010 *** 2009 *** 2008 ** Stadgar ** Historia ** I Bromsten ** Om hemsidan (:newmenu:) * Ärenden ** Järnvägen ** Industriområde ** Studentbostäder ** Bredband via Fiber ** Bromma Flygplats ** Gamla (:newmenu:) * Medlemskap ** Bli Medlem ** Förmåner (:newmenu:) * Länkar (:newmenu:) * Grannsamv (:newmenu:) * Kontakt (:menuend:)

Årsmöte 2013


'''Årsmöte hölls''' måndag den 18 mars 2013 kl 19.00

i Bromstensskolans matsal Carl Barks väg 10

'''Program:''' *Ordföranden Bengt Porseby informerar och hälsar välkomna *Från forntid till nutid - Bromsten i vårt hjärta - Anita Pettersson, välkänd profil i Bromsten med stora kunskaper om Bromsten och dess historia håller föredrag *Grannsamverkan i Bromsten, Gunilla Åsberg, informerar om det pågående arbetet. *Sedvanliga årsmötesförhandlingar
<:vspace> *Under mötet serveras kaffe och te.

'''Dagordning för årsmötesförhandlingar'''
1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.\\ 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
6. Verksamhetsberättelse för 2012.
7. Kassarapport och Revisionsberättelse för 2012.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
9. Val av kassör på två år (nuv. Lola Adolfsson)
10. Val av styrelseledamöter på två år (nuv. Gunnar Franzén, Camilla Hilldén).
11. Val av styrelsesuppleanter på två år. (nuv. Agneta Söderman, Per Lennkvist).
12. Val av 2:e revisor två år (nuv. MAdeleine Jacobsson).
13. Val av valberedning på ett år (nuv. Gösta Burlin, Sten Sundberg).
14. Fastställande av medlemsavgift för 2013/2014. Kassören föreslår oförändrar avgift.
15. Beslut angående fortsatt medlemskap i Villaägarnas RF.
16. Förslag till styrelsearvoden.
17. Övriga ärenden som årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar ta upp till behandling.
18. Årsmötets avslutning.
<:vspace> 2013-03-13 /ch(:nl:)

I'd like to open an account https://www.tamardagan.com/my-pharmacy-link-8b03.pdf my pharmacy link The Austrian government, which returned six works by Klimt's near contemporary Egon Schiele to Erich Lederer's heirs in 1999, amended its restitution law in 2009 to apply to property that was sold at a discount because of the export ban.

 https://verbondstudies.com/www3prx-edcom-15bc.pdf prx-ed.com  SINGAPORE, July 15 (Reuters) - Brent futures rose towards$109 a barrel on Monday as demand growth worries ebbed afterdata from China showed the world's second-biggest economyexpanded in line with expectations.
 http://www.technolors.com/anabolbg-e0fa.pdf#tree www.nordicdrugs.dk  WASHINGTON — The Food and Drug Administration says an outbreak of stomach illnesses in Iowa and Nebraska is linked to salad mix served at Olive Garden and Red Lobster restaurants in those states and supplied by a Mexican farm.
 http://shulsource.com/generic-dostinex-tablet-d776.pdf nebenwirkungen dostinex 0 5mg  A state law enacted earlier this year with a push by Gov. Andrew Cuomo expanded a ban on military-style weapons, requires mental health professionals to report threats, limits magazines to seven bullets, taxes bullets and creates a registry to keep guns out of the wrong hands. It was approved a month after the Newtown, Conn., school massacre.
 http://www.trevakanephotography.com/aleve-pm-side-effects-1090.pdf aleve pm side effects  Masters and Johnson, who married in 1971 and divorced after20 years, were best known for their 1966 book "Human SexualResponse," written after years of testing of sexual arousal incouples. They published a second study, "Human SexualInadequacy," in 1970 and often appeared on talk shows and otherprograms to discuss their research even after their divorce.

Blix theme powered by PmWiki