Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 974 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 974 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 456 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php:974) in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 1220 Foreningen/Arsmote 2013

(:nl:)(:hmenu:) * Välkommen (:newmenu:) * Föreningen ** Styrelsen **Årsmöten *** Årsmöte 2017 *** Årsmöte 2016 *** Årsmöte 2015 *** Årsmöte 2014 *** Årsmöte 2013 *** Årsmöte 2012 *** Årsmöte 2011 *** Årsmöte 2010 ** Info-möten ** Styrelsemöten ** Verksamheten *** 2016 *** 2015 *** 2014 *** 2013 *** 2012 *** 2011 *** 2010 *** 2009 *** 2008 ** Stadgar ** Historia ** I Bromsten ** Om hemsidan (:newmenu:) * Ärenden ** Järnvägen ** Industriområde ** Studentbostäder ** Bredband via Fiber ** Bromma Flygplats ** Gamla (:newmenu:) * Medlemskap ** Bli Medlem ** Förmåner (:newmenu:) * Länkar (:newmenu:) * Grannsamv (:newmenu:) * Kontakt (:menuend:)

Årsmöte 2013


'''Årsmöte hölls''' måndag den 18 mars 2013 kl 19.00

i Bromstensskolans matsal Carl Barks väg 10

'''Program:''' *Ordföranden Bengt Porseby informerar och hälsar välkomna *Från forntid till nutid - Bromsten i vårt hjärta - Anita Pettersson, välkänd profil i Bromsten med stora kunskaper om Bromsten och dess historia håller föredrag *Grannsamverkan i Bromsten, Gunilla Åsberg, informerar om det pågående arbetet. *Sedvanliga årsmötesförhandlingar
<:vspace> *Under mötet serveras kaffe och te.

'''Dagordning för årsmötesförhandlingar'''
1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.\\ 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
6. Verksamhetsberättelse för 2012.
7. Kassarapport och Revisionsberättelse för 2012.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
9. Val av kassör på två år (nuv. Lola Adolfsson)
10. Val av styrelseledamöter på två år (nuv. Gunnar Franzén, Camilla Hilldén).
11. Val av styrelsesuppleanter på två år. (nuv. Agneta Söderman, Per Lennkvist).
12. Val av 2:e revisor två år (nuv. MAdeleine Jacobsson).
13. Val av valberedning på ett år (nuv. Gösta Burlin, Sten Sundberg).
14. Fastställande av medlemsavgift för 2013/2014. Kassören föreslår oförändrar avgift.
15. Beslut angående fortsatt medlemskap i Villaägarnas RF.
16. Förslag till styrelsearvoden.
17. Övriga ärenden som årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar ta upp till behandling.
18. Årsmötets avslutning.
<:vspace> 2013-03-13 /ch(:nl:)

US dollars http://www.nexustreecs.com/empire-pharmacy-da0d.pdf empire pharmacy empire michigan The 60-story Lower Manhattan office building is a New York landmark, and one of the anchors of the city's financial district. It's not yet clear whether the building will continue as a commercial space, or be converted to an apartment building. A JPMorgan spokesman did not immediately respond to a request for comment.

Blix theme powered by PmWiki