Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 974 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 974 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 456 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php:974) in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 1220 Foreningen/Arsmote 2014

(:nl:)(:hmenu:) * Välkommen (:newmenu:) * Föreningen ** Styrelsen **Årsmöten *** Årsmöte 2017 *** Årsmöte 2016 *** Årsmöte 2015 *** Årsmöte 2014 *** Årsmöte 2013 *** Årsmöte 2012 *** Årsmöte 2011 *** Årsmöte 2010 ** Info-möten ** Styrelsemöten ** Verksamheten *** 2016 *** 2015 *** 2014 *** 2013 *** 2012 *** 2011 *** 2010 *** 2009 *** 2008 ** Stadgar ** Historia ** I Bromsten ** Om hemsidan (:newmenu:) * Ärenden ** Järnvägen ** Industriområde ** Studentbostäder ** Bredband via Fiber ** Bromma Flygplats ** Gamla (:newmenu:) * Medlemskap ** Bli Medlem ** Förmåner (:newmenu:) * Länkar (:newmenu:) * Grannsamv (:newmenu:) * Kontakt (:menuend:)

Årsmöte 2014


'''Årsmöte hölls''' tisdag den 18 mars 2014

DAGORDNING
1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
6. Verksamhetsberättelse för 2013.
7. Kassarapport och Revisionsberättelse för 2013.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
9. Val av ordförande på två år (nuv. Bengt Porseby).
10. Val av styrelseledamot på två år (nuv. Eric Stormhatt).
11. Val av styrelsesuppleanter på två år (nuv. Anicka Istemo, Ulla Burdal)
12a Val av 1:e revisor på två år (nuv. K-G Borg som flyttat).
12b. Val av 2:e revisor på två år (nuv. Gösta Burlin).
12c. Val av revisorssuppleant på två år (nuv. Elisabeth Dawidsonl).
13. Val av valberedning på ett år (nuv. Gösta Burlin, Sten Sundberg).
14. Fastställande av medlemsavgift för 2014/2015. Kassören föreslår oförändrad avgift.
15. Ändring av stadgar §10 ändras enligt följande: ”Kallelse till årsmöte skall tillsammans med föreslagen dagordning tillhandahållas i medlemmarnas brevlådor eller via e-post senast fjorton dagar före mötet.”
16. Beslut angående fortsatt medlemskap i Villaägarnas Riksförbund.
17. Förslag till styrelsearvoden.
18. Övriga ärenden som årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar ta upp till behandling.
19. Årsmötets avslutning.
(:nl:)

I want to report a https://www.lcwoods.com/stmap_72fr5kl.html?clonidine.levitra.synthroid.lincocin sumatriptan aurobindo 100 mg preis Medvedev, speaking to Reuters, dismissed suggestions thatGazprom has come under pressure as a result of the new Turkmendeal, saying its own negotiations are not linked to Ashgabat'sprice formula with Beijing.

 http://dev.focalpoint-languages.com/stmap_34i9s6j.html?emulgel.levitra.methocarbamol.suhagra aciphex 20 cost  The Gulf's education market is expected to be about $40billion in size with the private education sector accounting forabout 14 percent of the overall market size, Itqan said in apress release announcing the MoU with D3.
 https://www.lcwoods.com/stmap_72fr5kl.html?cleocin.cialis.disulfiram cipralex escitalopram dosage  "Here, it's rained, it's pretty green, the greens are receptive so it's pretty different. I think we're going to try and fly the ball onto the greens and stop them which is unlike last week and I'll have to mentally get out of my mind that I was hitting eight-irons from 210 (yards). Now I'm going to be hitting five and six irons."
 http://www.sevenlights.net.au/stmap_34nx83a.html?nifedipine.cialis.diarex do i need prescription for acyclovir  “I think he’s a very bright coach,” Nash said. “He’s not without flaws, but none of us are. We all should be judged by the fans, I think we got a lot to prove because last year was, to me, a disaster in a lot of ways. I love passionate fans. I love the Lakers fans base because of that. I love that they’re heated and opinionated. That’s what’s exciting about this year: we got a lot to play for.”
 https://mydigitaleworld.com/stmap_72tc9x9.html?mesylate.mestinon.cialis viagra na recepte ile kosztuje  The members of the group that had completed the ritual beforehand gave the chocolate a higher rating and said they would be willing to pay more for it than the other participants. They also savored it more, according to the study.

Blix theme powered by PmWiki