Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 974 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 974 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 456 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php:974) in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 1220 Foreningen/Arsmote 2018

(:nl:)(:hmenu:) * Välkommen (:newmenu:) * Föreningen ** Styrelsen **Årsmöten *** Årsmöte 2017 *** Årsmöte 2016 *** Årsmöte 2015 *** Årsmöte 2014 *** Årsmöte 2013 *** Årsmöte 2012 *** Årsmöte 2011 *** Årsmöte 2010 ** Info-möten ** Styrelsemöten ** Verksamheten *** 2016 *** 2015 *** 2014 *** 2013 *** 2012 *** 2011 *** 2010 *** 2009 *** 2008 ** Stadgar ** Historia ** I Bromsten ** Om hemsidan (:newmenu:) * Ärenden ** Järnvägen ** Industriområde ** Studentbostäder ** Bredband via Fiber ** Bromma Flygplats ** Gamla (:newmenu:) * Medlemskap ** Bli Medlem ** Förmåner (:newmenu:) * Länkar (:newmenu:) * Grannsamv (:newmenu:) * Kontakt (:menuend:)

Årsmöte 2018


'''Årsmöte hålls''' torsdag den 22 mars kl 19.00 i Fristads samlingssal

PROGRAM * Ordförande Bengt Porseby informerar och hälsar välkommen.

* Hur man kan spara och tjäna pengar på solceller Vi har bjudit in Sofia Kjällqvist som är Produktchef på Fortum för området Solar and Home Charging. Solen är en miljövänlig och oändlig energikälla. Att installera egna solpaneler är en investering som både du och miljön har mycket att vinna på..

* Övriga frågor

* Kaffe/te-paus c:a kl 20.00

* Sedvanliga årsmötesförhandlingar (se nedan).

DAGORDNING
1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän/kvinnor tillika rösträknare.
6. Verksamhetsberättelse för 2017.
7. Kassarapport och Revisionsberättelse för 2017.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
9. Val av ordförande på 2 år (nuv. Bengt Porseby).
10. Val av styrelseledamot på 1 år (nuv. Agneta Söderman).
11. Val av styrelseledamot på 2 år (nuv. Eric Stormhatt).
12. Val av styrelsesuppleant på 1 år (nuv. Wolf Fernlund).
13. Val av styrelsesuppleant två år (nuv. Göran Burdal).
14. Val av valberedning på ett år - minst två personer.
15. Fastställande av medlemsavgift för 2018. Kassören föreslår samma nivå som 2017: 65 kr/år.
16. Beslut angående fortsatt medlemskap i Villaägarnas Riksförbund.
17. Förslag till styrelsearvoden.
18. Övriga ärenden som årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar ta upp till behandling.
19. Årsmötets avslutning.
(:nl:)

We'll need to take up references http://www.stegingavisuals.nl/index.php/emerald-hills-pharmacy-sherwood-park-b1b5.pdf emerald hills pharmacy sherwood park “For main tournaments I’d normally do something with my mates, have a party either at mine or one of the lads. I’m just trying to bring what I can bring and hopefully that can help the team, and help the gaffer. I’ve never done anything like this before in my life and it’s going to be completely new to me.”

Blix theme powered by PmWiki