Infomöte samt extra föreningsmöte måndag den 21 oktober 2010

PROGRAM

*Ordförande Bengt Porseby hälsar välkommen.

*Om brandskydd i bostäder med några exempel på bränder i småhus.
Staffan Wittberg från Kista Brandstation informerar.

*Inbrott i bostäder i allmänhet och i Västerort i synnerhet.
Ivan Erixon, Närpolisen, ”vår” kontaktman för grannsamverkan mot brott.

*Alla närvarande deltar i utlottning av märkesprodukter för friluftsbruk.

Mellan ovanstående punkter serveras kaffe med dopp

Endast för medlemmar efter infomötet:
Extra föreningsmöte för beslut beträffande styrelsens förslag till stadgeändring.

Årsmöte den 22 mars 2018

Läs programmet här. [-2018-03-04]

Bromstensstaden

Läs mer här. Vi hänvisar till Stockholms Kommunfullmäktige beslut med beräknad byggstart 2017-2018. Grundarbetena är påbörjade. 2017-10-09

Grannsamverkan

Vill du bli medlem i Grannsamverkan så mejlar du till grannsamverkan@bromsten-bvf. 2017-03-16

Felanmälan

Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera på denna länk eller på 08-651 00 00. Här finns också senaste utgåvan av Felguiden

I Bromsten kör vi 30

2017-10-09

Blix theme powered by PmWiki