Infomöte tisdag den 27 oktober 2015


PROGRAM

*Ordförande Bengt Porseby hälsar välkommen.

*Översvämningarna vid Fristadsvägen och Midgränd. Information om åtgärder som tagits av BVF samt bildvisning av privata bilder. Hur påverkas byggplanerna av Bromstens industriområde?

*Information om kommande hastighetshöjning på Duvbovägen. Representant från Trafikkontoret medverkar.

*Information om övervakningskameror vid Spånga station.

*Kaffepaus

*DNA-märkning som utökat stöldskydd i hemmen. Vi gästas av SSF/Villaägarna/Polisen som berättar om erfarenheter och ger råd om hur vi kan gå vidare.

*Information om Telias genomförda fiberutbyggnad; erfarenheter kommande erbjudanden mm.

*Information om ”skip-stop” vid Spånga station där BVF uttalat sig mot ett föreliggande förslag, som innebär att pendeltågen skulle stanna 3-4 gånger i timmen istället för 7-8 gånger i rusningstrafik, när Citybanan öppnats.

Under kvällen serveras kaffe/te med dopp


Årsmöte den 22 mars 2018

Läs programmet här. [-2018-03-04]

Bromstensstaden

Läs mer här. Vi hänvisar till Stockholms Kommunfullmäktige beslut med beräknad byggstart 2017-2018. Grundarbetena är påbörjade. 2017-10-09

Grannsamverkan

Vill du bli medlem i Grannsamverkan så mejlar du till grannsamverkan@bromsten-bvf. 2017-03-16

Felanmälan

Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera på denna länk eller på 08-651 00 00. Här finns också senaste utgåvan av Felguiden

I Bromsten kör vi 30

2017-10-09

Blix theme powered by PmWiki