Infomöte den 25 oktober 2016


PROGRAM

  • Ordförande Bengt Porseby hälsar välkommen.

  • Information om byggplaner i Bromsten, Spångadalen och Bromstensgluggen. Det blir en presentation om när byggnadsarbetena kan påbörjas samt idéer om hur utformningen av områdena är tänkta att se ut. Kom och lyssna och ställ dina frågor.

(Politikerna vill ta ett helhetsgrepp och bygga 5 000 bostäder i de ”mellanrum” som finns mellan Rinkeby, Tensta, Spånga och Bromsten.)

  • Information om Spångaån och nuvarande status


  • Kaffepaus

  • Hur kan vi göra Bromsten tryggare och säkrare. Nuläge och framtid.

Ivan Erixon från polisen ger en aktuell bild av situationen i vårt område.

  • Övriga frågor.

    Under kvällen serveras kaffe/te med dopp


Årsmöte den 22 mars 2018

Läs programmet här. [-2018-03-04]

Bromstensstaden

Läs mer här. Vi hänvisar till Stockholms Kommunfullmäktige beslut med beräknad byggstart 2017-2018. Grundarbetena är påbörjade. 2017-10-09

Grannsamverkan

Vill du bli medlem i Grannsamverkan så mejlar du till grannsamverkan@bromsten-bvf. 2017-03-16

Felanmälan

Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera på denna länk eller på 08-651 00 00. Här finns också senaste utgåvan av Felguiden

I Bromsten kör vi 30

2017-10-09

Blix theme powered by PmWiki