Styrelsemöten under 2017


Styrelsemöten under 2016 är planerade att hållas nedanstående datum:
den 5 februarii
den 15 mars
den 5 april (årsmöte)
den 17 maj
den 14 juni
den 23 augusti
den 20 september
den 25 oktober (infomöte)
den 15 november
den 15 december
Protokollen som förs vid styrelsemöten och vid årsmöten finns tillgängliga vid föreningens årsmöten och informationsmöten eller på begäran.

2017-03-16 /ch

Infomöte den 25 oktober 2017

Alla villaägare får inbjudan i brevlådan! Läs programmet här. 2017-10-09

Bromstensstaden

Läs mer här. Vi hänvisar till Stockholms Kommunfullmäktige beslut med beräknad byggstart 2017-2018. Grundarbetena är påbörjade. 2017-10-09

Grannsamverkan

Vill du bli medlem i Grannsamverkan så mejlar du till grannsamverkan@bromsten-bvf. 2017-03-16

Felanmälan

Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera på denna länk eller på 08-651 00 00. Här finns också senaste utgåvan av Felguiden

I Bromsten kör vi 30

2017-10-09

Blix theme powered by PmWiki