Bredband via fiber


Telia har nu installerat fiber till alla villaägare i Bromsten som anmält sig. Vi i Bromstens Villaägareföreningen har jobbat med projektet i flera år och vi är glada för att dessa installationer nu är slutförda.

Till dig som redan har fiberanslutning:
Beställ tjänster för bredband, TV och telefoni här: www.oppenfiber.se

Till dig som vill ha fiberanslutning:
Beställ anslutning här: www.oppenfiber.se

Bredband via fiber ger många fördelar, t ex:
· Lägre kostnader för internet, telefon och TV.
· Möjlighet till mycket högre hastigheter (idag upp till 1000 Mb/s) än ADSL och 3G/4G mobilt internet.
· Möjlighet till nya tjänster såsom 4K TV, videokonferens etc.
· Mer tillförlitlig internet-anslutning.
· Ökat fastighetsvärde.

Vid frågor kring fiberanslutning
så går det också bra att ringa Wolf Fernlund (styrelseledamot i Bromstens Villaägareförening): 0707-66 66 66

2015-02-01

Årsmöte den 22 mars 2018

Läs programmet här. [-2018-03-04]

Bromstensstaden

Läs mer här. Vi hänvisar till Stockholms Kommunfullmäktige beslut med beräknad byggstart 2017-2018. Grundarbetena är påbörjade. 2017-10-09

Grannsamverkan

Vill du bli medlem i Grannsamverkan så mejlar du till grannsamverkan@bromsten-bvf. 2017-03-16

Felanmälan

Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera på denna länk eller på 08-651 00 00. Här finns också senaste utgåvan av Felguiden

I Bromsten kör vi 30

2017-10-09

Blix theme powered by PmWiki