(:Summary:contains the edit page layout form:)

Editing Site.SideBarSummary:
Author: This is a minor edit

(:Summary:quick reference for editing pages:)

(:comment Use 'quickref' class to override formatting :)

Basic editing - Text formatting rules - Documentation index

Tables: simple - advanced

Paragraphs: for a new paragraph, use a blank line;

Line break: \\ or [[<<]]

-> to indent text, -< hanging text

Join line: \

Lists: * for bulleted, # for numbered, :term:definition for definition lists

Emphasis: ''''italics'''' &nbsp; ''''''bold'''''' &nbsp; ''''''''''bold italics'''''''''' &nbsp; @@@@monospaced@@@@

References: [[another page]], [[http://example.com/]], [[another page | link text]], [[#anchor]], [[#anchor | link text]]

Signatures: name: ~~~

Groups: [[Group/Page]] displays Page, [[Group.Page]] displays Group.Page, [[Group(.Page)]] displays Group, [[Group/]] links Group homepage

name and date: ~~~~

Separators: !!, !!! for headings, ---- for horizontal line

Prevent formatting: [=...=]

Other: [+big+] &nbsp; [++bigger++] &nbsp; [-small-] &nbsp; [--smaller--] &nbsp; '^'^superscript^'^' &nbsp; '_'_subscript_'_' &nbsp; {+{+inserted+}+} &nbsp; {-{-deleted-}-}

Preformatted: [@...@] or >>pre<<...>><<

Årsmöte den 22 mars 2018

Läs programmet här. [-2018-03-04]

Bromstensstaden

Läs mer här. Vi hänvisar till Stockholms Kommunfullmäktige beslut med beräknad byggstart 2017-2018. Grundarbetena är påbörjade. 2017-10-09

Grannsamverkan

Vill du bli medlem i Grannsamverkan så mejlar du till grannsamverkan@bromsten-bvf. 2017-03-16

Felanmälan

Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel '''belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera''' ''på denna länk'' eller på 08-651 00 00. Här finns också senaste utgåvan av ''Felguiden''
<:vspace>

I Bromsten kör vi 30

2017-10-09
<:vspace> (:comment edit SideBar :)

Blix theme powered by PmWiki